Home » Begeleiding

Cliëntgericht werken

Bij Oog voor Begeleiding staat de cliënt écht centraal. Bij de begeleiding wordt aangesloten bij jouw hulpvragen, wensen en mogelijkheden.

Door middel van activiteiten, gesprekken en adviezen wordt jouw zelfredzaamheid  vergroot. 

Je wordt begeleid bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Samen met de jou (of jouw vertegenwoordiger) zullen de begeleidingsdoelen (SMART) worden opgesteld. Deze doelen zullen regelmatig worden geëvalueerd.

 

Foto van meerdere handen die elkaar een boks geven
Afbeelding met de volgende spreuk: Sometimes the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life

Hulpvragen

Oog voor Begeleiding kan o.a. begeleiding en ondersteuning bieden bij:

 • Het uitvoeren van alle dagelijkse activiteiten (bijv. zelfverzorging, huishouden)
 • Het stimuleren van de zelfredzaamheid
 • Het geven van persoonlijke aandacht
 • Het aanbrengen van dagstructuur
 • Het uitvoeren van sociale en recreatieve activiteiten
 • Het structureren van dagactiviteiten
 • Educatieve begeleiding of huiswerkbegeleiding
 • Het bijhouden van de administratie en correspondentie
 • Het onderhouden van medische afspraken
 • Het aanleren van computervaardigheden
 • Het aanvragen van hulpmiddelen
 • Het bevorderen en stimuleren van bewegen
 • Het ontlasten van het gezin, zodat ouders een moment voor zichzelf kunnen inplannen en/of extra aandacht kunnen schenken aan eventuele andere kinderen

Uiteraard kan ook bij andere vragen contact worden opgenomen om de mogelijkheden te bespreken.