Home » Financiering en PGB

Tarief en financiering

Het tarief voor de begeleiding stellen we in overleg vast. Dit tarief is afhankelijk van de hulpvraag, het aantal uren begeleiding en indien van toepassing het PGB budget.

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat iemand met een PGB principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren.

 

PGB-vormen

Een PGB kan verschillende doelen/vormen hebben:

  • PGB via de Wet langdurige zorg (Wlz): bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24/7) zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
  • PGB via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.
  • PGB via de Zorgverzekeringswet (Zvw): bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.
  • PGB via de Jeugdwet: bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.

PGB aanvragen

Hoe vraag je een PGB aan?

  1. Zoek uit bij welk zorgloket je moet zijn voor de aanvraag.
  2. Vraag een PGB via het juiste zorgloket: doe dit online of telefonisch
  3. Het zorgloket bekijkt je persoonlijke situatie en beoordeelt de zorgvraag.
  4. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg je recht hebt.
  5. De verzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente beslist of een PGB wordt toegekend en welke voorwaarden daarbij horen.

Er zijn drie zorgloketten waar je terecht kunt, afhankelijk van je zorgvraag: de gemeente, de zorgverzekeraar en het CIZ.

Afbeelding waarop een notitieboekje, potlood, kopje en laptop staan.