Home » Voor wie

Ik bied met Oog voor Begeleiding ambulante begeleiding en ondersteuning aan kinderen, volwassenen en ouderen.

 

Kinderen

Kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben extra begeleiding en ondersteuning nodig. 

Een gewone oppas of kinderopvang is vaak niet geschikt voor kinderen met een extra hulpvraag.

Oog voor Begeleiding kan individuele begeleiding op maat bieden voor het ontlasten van de gezinssituatie. Hierbij worden er passende en leuke activiteiten ondernomen. Uiteraard wordt er aangesloten bij de interesses van het kind.

Tijdens de begeleiding kan er ook gewerkt worden aan de individuele therapeutische leerdoelen van het kind.

De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie (of schoolsituatie), maar desgewenst ook bij Oog voor Begeleiding.

Afbeelding van kind dat aan het kleuren is
Afbeelding van twee mensen  die elkaar een hand geven

Volwassenen

Volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben vaak extra begeleiding en ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen wonen.

Ook het ondernemen van recreatieve en sociale activiteiten vraagt vaak extra aandacht.

Oog voor Begeleiding kan jou begeleiding en ondersteuning bieden in de thuissituatie zodat zelfstandig wonen mogelijk blijft. Samen met jou worden activiteiten ondernomen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid staat hierbij centraal.

 

 

Ouderen

Voor ouderen kan het thuis wonen lastiger worden door lichamelijke of psychische problemen of door het overlijden van de partner.

Oog voor Begeleiding kan begeleiding en ondersteuning bieden in de thuissituatie zodat de cliënt langer zelfstandig kan blijven wonen.

Voor naasten en familie kan het nodig zijn dat er in bepaalde gevallen wordt toegezien op de leefsituatie, zeker als de familie hier zelf niet in de gelegenheid voor is. Hierbij kan Oog voor Begeleiding ook een signalerende functie bieden.

Afbeelding van een cliënt in een rolstoel met begeleider